Λύσεις Κατασκευαστικού Τομέα μπάνερ

Λύσεις Κατασκευαστικού Τομέα

Ο κατασκευαστικός τομέας είναι ένα εξαιρετικά τεχνικό περιβάλλον, πάντα στην άκρη των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Τα ζητήματα όπως η συμμόρωση, η ποιότητα, η αξιοπιστία, η ασφάλεια, ο κίνδυνος, το κόστος αποκτούν μια συγκεκριμένη σημασία και όλα μαζί είναι κρίσιμα για την επιτυχή διαχείριση ενός έργου κατασκευής ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος, την έκταση ή την τοποθεσία του έργου.

Οι επενδυτές ή οι χρηματοδότες ενός έργου προβληματίζονται για την έγκαιρη ολοκλήρωση της κατασκευής σύμφωνα με τα καθορισμένα χαρακτηριστικά ποιότητας και συμμορφωσης, με τον μικρότερο δυνατό κίνδυνο και εντός του προβλεπόμενου προϋπολογισμού.

Οι μηχανικοί που διαχειρίζονται ένα έργο ανησυχούν για την αποτελεσματική παρακολούθηση όλων των συναφών δραστηριοτήτων (σχεδιασμός, προμήθεια, εκτέλεση και έλεγχος) προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι ποιότητας, επιδόσεων και αξιοπιστίας εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών και οι περιορισμοί του κόστους, ενώ εξαλείφονται όλες οι πιθανές απειλές για την ασφάλεια του προσωπικού που εμπλέκεται.

Η ΑVRV είναι ένας πολύτιμος και αξιόπιστος συνεργάτης στον αγώνα για αποτελεσματική και δραστική διαχείριση του Κατασκευαστικού τομέα. Η απασχόληση έμπειρων μηχανικών από όλα τα τμήματα (Πολιτικούς Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, κλπ), οι οποίοι έχουν υπηρετήσει τον Κατασκευαστικό τομέα για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορούν να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Αποστολή email

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία. Email: info@avrv.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα στην Σελίδα Επικοινωνίας μας..

Άμεση Υποστήριξη

Για άμεση επικοινωνία μαζί μας σχετικά με Υπηρεσίες, Υποστήριξη ή Προσφορές, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας τις εργάσιμες ώρες στο Τηλέφωνο: (+30) 210-6047-411 ή μέσω φαξ στο: (+30) 210-6046-507.