Λύσεις στον Τομέα Παροχής Υπηρεσιών μπάνερ

Λύσεις στον Τομέα Παροχής Υπηρεσιών

Διατηρήστε τους πελάτες σας

Λύσεις στον Τομέα Παροχής Υπηρεσιών

Από τη διαφήμιση έως τους παρόχους υπηρεσιών αυτοκινητοβιομηχανίας, τους πωλητες λιανικής έως τους επαγγελματίες υγείας, τα ζητήματα της εστίασης των πελατών, της ποιότητας, της ασφάλειας και της απόδοσης έχουν κεντρική σημασία για την παροχή υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες αποτελούν έναν από τους κύριους μοχλούς της οικονομίας της ΕΕ: αντιπροσωπεύουν πάνω από τα δύο τρίτα του ΑΕΠ της ΕΕ και αποτέλεσαν την πηγή για την δημιουργία θέσεων εργασίας τα τελευταία χρόνια.

Οι δραστηριότητες της AVRV περιλαμβάνουν την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών που έχουν οφέλη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις:

 • Για τους καταναλωτές, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε περισσότερη εμπιστοσύνη σε όλους τους τύπους των υπηρεσιών
 • Για τιςεπιχειρήσεις, η διασφάλιση καλής ποιότητας συμβάλλει στην διαφοροποίηση της επιχείρησής σας από τον ανταγωνισμό, προσφέροντας οικονομικά οφέλη.

Ένας ενδεικτικός κατάλογος των τομέων όπου η AVRV μπορεί να παράσχει λύσεις περιλαμβάνει:

 1. Επιχειρηματικές υπηρεσίες και επαγγελματικές υπηρεσίες:
  • Λογιστικές Υπηρεσίες
  • Διαφημιστικές Υπηρεσίες
  • Αρχιτεκτονικές και Μηχανολογικές Υπηρεσίες
  • Υπηρεσίες Η/Υ
  • Νομικές Υπηρεσίες
 2. Υπηρεσίες Επικοινωνίας:
  • Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες
  • Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών
  • Τηλεπικοινωνίες
 3. Διανομή και Logistics
 4. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
 5. Υπηρεσίες στον Τομέα Ενέργειας
 6. Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες
 7. Οικονομικές Υπηρεσίες
 8. Κοινωνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Υγείας
 9. Υπηρεσίες Μεταφορών

Μπορούμε να βοηθήσουμε τους οργανισμούς να επιτύχουν τους στόχους τους παρέχοντας:

Υπηρεσίες Πιστοποίησης

Υπηρεσίες πιστοποίησης (πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης συγκεκριμένου τομέα)

 • ELOT 1435:2009 (ΕΛΟΤ1435:2009)
 • ΕΛΟΤ 1433 Υπηρεσίες εκπαίδευσης – Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών των εκπαιδευτικών οργανισμών

Υπηρεσίες Ελέγχου

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για προσωπικό όλων των βαθμίδων σε θέματα που σχετίζονται με την διαχείριση ενέργειας, την περιβαλλοντική διαχείριση, την Υ & Α, την ποιότητα, όπως:

 • Απαιτήσεις των προτύπων
 • Έλεγχος ποιότητας
 • Βελτιώσεις διαδικασιών

Υπηρεσίες αξιολόγησης βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλλων που εκδίδονται από έναν οργανισμό για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις:

 • των δικτύων
 • των υπεργολάβων / προμηθευτών

Αποστολή email

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία. Email: info@avrv.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα στην Σελίδα Επικοινωνίας μας..

Άμεση Υποστήριξη

Για άμεση επικοινωνία μαζί μας σχετικά με Υπηρεσίες, Υποστήριξη ή Προσφορές, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας τις εργάσιμες ώρες στο Τηλέφωνο: (+30) 210-6047-411 ή μέσω φαξ στο: (+30) 210-6046-507.