Λύσεις στον τομέα Φιλοξενίας μπάνερ

Λύσεις στον τομέα Φιλοξενίας

Παράδοση υποσχόμενης ποιότητας

Η Ευρώπη είναι ο νούμερο 1 τουριστικός προορισμός, με την υψηλότερη πυκνότητα και ποικιλία τουριστικών αξιοθέατων. Ως αποτέλεσμα, η τουριστική βιομηχανία έχει καταστεί βασικός τομέας της ευρωπαϊκής οικονομίας, δημιουργώντας πάνω από το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ (άμεσα ή έμμεσα) και απασχολώντας 9,7 εκατομμύρια πολίτες σε 1,8 εκατομμύρια επιχειρήσεις.

Το προϊόν του τουρισμού είναι ουσιαστικά διαφορετικό από τις συμβατικές επιχειρήσεις: περιλαμβάνει ένα προϊόν που δεν είναι απλώς έντονα προσανατολισμένο στις υπηρεσίες, αλλά ένα προϊόν που αγοράζεται για κατανάλωση πολλούς μήνες στο μέλλον και ενδεχομένως χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σημείο αγοράς.

Πολλοί τουριστικοί οργανισμοί λειτουργούν με περιορισμένα περιθώρια κέρδους και προσπαθούν να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα χωρίς να διακυβεύουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η βασική προτεραιότητα των διαχειριστών που εργάζονται στους οργανισμούς του τουρισμού είναι η παράδοση ενός προϊόντος στον πελάτη τους, που να εξισορροπεί την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων των πελατών με την ανάγκη διασφάλισης αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργείας. Η επίτευξη αυτής της ισορροπίας είναι ζωτικής σημασίας για την μακροπρόθεσμη ανταγωνιστική επιτυχία.

Η διασφάλιση υψηλών επιδόσεων αποτελεί πρόκληση για τους τουριστικούς οργανισμούς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τις συνεχείς διακυμάνσεις ζήτησης γι’αυτό το οποίο είναι ουσιαστικά ένα αναλώσιμο προϊόν. Έτσι, η επίτευξη υψηλών επιδόσεων σημαίνει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των λειτουργιών σε οποιοδήποτε σημείο της αλυσίδας ποιότητας.

Η μη τήρηση των απαιτήσεων σε οποιοδήποτε τμήμα της αλυσίδας ποιότητας δημιουργεί προβλήματα αλλού και οδηγεί σε περισσότερες αποτυχίες και τελικά σε κακή εξυπηρέτηση που αντιμετωπίζει ο καταναλωτής όταν έρχεται αντιμέτωπος με μία υπηρεσία.

Η διαχείριση του κινδύνου που συνδέεται με τις δραστηριότητες είναι απαραίτητη και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον μετριασμό του κινδύνου και την επίτευξη υψηλών επιδόσεων είναι η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης.

Η AVRV επικεντρώνεται στον τομέα του τουρισμού με λύσεις διαχείρισης που στοχεύουν στην μείωση του κινδύνου σε διάφορους τομείς λειτουργίας ενός τουριστικού οργανισμού.

Οι δραστηριότητες της AVRV περιλαμβάνουν την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:

  1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης
  2. Υπηρεσίες ελέγχου
  3. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για προσωπικό όλων των βαθμίδων σε θέματα που σχετίζονται με συστήματα διαχείρισης, όπως η διαχείριση της ποιότητας, η διαχείριση ενέργειας, η ασφάλεια τροφίμων, η περιβαλλοντική διαχείριση, η Υ & Α
  4. Υπηρεσίες αξιολόγησης βασισμένες σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που εκδίδονται από τον οργανισμό τουρισμού προκειμένου να αξιολογήσει την συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις:
    • Του δικτύου του
    • Των Υπεργολάβων / προμηθευτών

Αποστολή email

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία. Email: info@avrv.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα στην Σελίδα Επικοινωνίας μας..

Άμεση Υποστήριξη

Για άμεση επικοινωνία μαζί μας σχετικά με Υπηρεσίες, Υποστήριξη ή Προσφορές, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας τις εργάσιμες ώρες στο Τηλέφωνο: (+30) 210-6047-411 ή μέσω φαξ στο: (+30) 210-6046-507.