Καριέρα μπάνερ

Καριέρα

Οι άνθρωποι είναι το πλεονέκτημά μας

Γραβάτα

Οι άνθρωποι είναι το πλεονέκτημά μας

Η AVRV επιδιώκει συνεχώς στην ανεύρεση εξαιρετικών υποψηφίων να επεκτείνουν το δίκτυο των συνεργατών τους και να ενισχύσουν την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Εάν νομίζετε ότι έχετε ό, τι χρειάζεται για να συμμετάσχετε στην ομάδα μας που επικεντρώνεται στον πελάτη, θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε. Οι επιτυχείς υποψήφιοι πρέπει να είναι δυναμικοί, ανταγωνιστικοί, αποφασιστικοί και με δυναμικό υπόβαθρο. Αλλά κυρίως πρέπει πάντα να ενεργούν με ακεραιότητα.

Η AVRV αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι πρέπει να υιοθετήσουν έναν κεντρικό ρόλο και επομένως επενδύει στη συνεχή εκμάθηση, κατάρτιση, ανάπτυξη και επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού της.

Για να ληφθεί υπόψη μια θέση ή μελλοντική θέση, παρακαλούμε υποβάλετε το βιογραφικό σας μαζί με τα υποστηρικτικά έγγραφα στη διεύθυνση info@avrv.gr.

Υποβάλλοντας το βιογραφικό σας, εξουσιοδοτείτε την AVRV να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς πρόσληψης. Η AVRV θα εξετάσει και θα απαντήσει σε όλα τα αιτήματα και το βιογραφικό σας σημείωμα θα παραμείνει ενεργό στη βάση δεδομένων μας για 12 μήνες. Αν εξακολουθείτε να ενδιαφέρεστε για την απασχόληση, μπορείτε να υποβάλετε ένα αναθεωρημένο βιογραφικό σημείωμα μετά από την πάροδο της δωδεκάμηνης περιόδου.

Αποστολή email

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία. Email: info@avrv.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα στην Σελίδα Επικοινωνίας μας..

Άμεση Υποστήριξη

Για άμεση επικοινωνία μαζί μας σχετικά με Υπηρεσίες, Υποστήριξη ή Προσφορές, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας τις εργάσιμες ώρες στο Τηλέφωνο: (+30) 210-6047-411 ή μέσω φαξ στο: (+30) 210-6046-507.