Τι κάνουμε μπάνερ

Τι κάνουμε

Η AVRV παρέχει στους οργανισμούς υπηρεσίες και λύσεις για την επίτευξη της συμμόρφωσης και τη διαρκή βελτίωση.
Παρέχουμε υπηρεσίες αξιολόγησης, επιθεώρησης και πιστοποίησης σε οργανισμούς και αλυσίδες εφοδιασμού που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων, τη μείωση του κινδύνου, την επαλήθευση της συμμόρφωσης και την αύξηση της ταχύτητας στην αγορά.

Οι κύριοι πυλώνες των υπηρεσιών μας:

Αποστολή email

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία. Email: info@avrv.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα στην Σελίδα Επικοινωνίας μας..

Άμεση Υποστήριξη

Για άμεση επικοινωνία μαζί μας σχετικά με Υπηρεσίες, Υποστήριξη ή Προσφορές, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας τις εργάσιμες ώρες στο Τηλέφωνο: (+30) 210-6047-411 ή μέσω φαξ στο: (+30) 210-6046-507.