Εκπαίδευση μπάνερ

Εκπαίδευση

Αύξηση του επιπέδου ευαισθητοποίησης και εμπειρογνωμοσύνης του προσωπικού που απασχολείται στις οργανώσεις.

AVRV ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης AVRV μπορούν να προσφέρουν στο εργατικό σας δυναμικό τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για τη βελτίωση της απόδοσης, την παροχή κινήτρων στους ανθρώπους σας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Οι υπηρεσίες εκπαιδευσης μας μπορούν να είναι είτε δημόσια μαθήματα, είτε μαθήματα κατά παραγγελία και μπορούν να καλύψουν πολλές από τις οργανωτικές ανάγκες σας, από εκπαίδευση στα συστήματα διαχείρισης (όπως η ποιότητα, η υγεία και η ασφάλεια, το περιβάλλον, η ενέργεια κ.λπ.) έως συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για τον τομέα/βιομηχανία.

Η ευέλικτη λύση κατάρτισης και ανάπτυξης προσαρμόζεται στις ανάγκες σας. Προσφέρουμε εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης ανάλογα με τον τομέα της βιομηχανίας στον οποίο ανήκετε ή εκπαιδεύετε, τις πολιτικές του οργανισμού, τις διαδικασίες σας, ή ακόμα και συγκεκριμένες έννοιες και ενότητες μάθησης.

Τα προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά προγράμματα αναπτύσσονται σε συνεργασία με εσάς προκειμένου να ομαδοποιήσετε τους σκοπούς, τους στόχους και τις απαιτήσεις σας για το εργατικό σας δυναμικό.

Όλοι οι επιθεωρητές μας κατέχουν το υπόβαθρο της εκάστοτε βιομηχανιας και είναι επικεφαλής επιθεωρητές για ποικίλα συστήματα διαχείρισης.

Μια ένδειξη των τομέων ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχουμε επί του παρόντος είναι:

 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα για εκπαίδευση ως προς τα συστήματα διαχείρισης των προτύπων όπως: ISO9001, ISO14001, ISO22000, OHSAS18001 / ISO45001, ISO27001, ISO39001, ISO50001 κ.λ.π.
 • Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα σε τομείς όπως:
  • Σήμανση CE
  • Ασφάλεια τροφίμων
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων GDPR
  • Τεχνικές διαχείρισης κινδύνων
  • Προηγμένος σχεδιασμός ποιότητας προϊόντων

Πριν από την έναρξη κάθε Εκπαιδευτικού Προγράμματος, αξιολογούνται τυχόν ειδικές ανάγκες των συμμετεχόντων προκειμένου να αναθεωρηθούν και να ενημερωθούν ή να τροποποιηθούν εάν είναι απαραίτητο:

 • Το εκπαιδευτικό υλικό
 • Οι περιπτωσιολογικές μελέτες που θα εξεταστούν
 • Τα οπτικά βοηθήματα
 • Οι τεχνικές εκπαίδευσης

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε πώς μπορεί να σας υποστηρίξει εκπαιδευτικά η AVRV.

Αποστολή email

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία. Email: info@avrv.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα στην Σελίδα Επικοινωνίας μας..

Άμεση Υποστήριξη

Για άμεση επικοινωνία μαζί μας σχετικά με Υπηρεσίες, Υποστήριξη ή Προσφορές, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας τις εργάσιμες ώρες στο Τηλέφωνο: (+30) 210-6047-411 ή μέσω φαξ στο: (+30) 210-6046-507.