Προσαρμοσμένες λύσεις ελέγχου
 μπάνερ

Προσαρμοσμένες λύσεις ελέγχου

Έλεγχοι του 2ου μέρους για την επικύρωση της ισχύος της αλυσίδας εφοδιασμού σας

Σύνοψη

Τα τελευταία χρόνια, οι ανταγωνιστικές πιέσεις, η παγκοσμιοποίηση και οι όλο και πιο απαιτητικοί καταναλωτές ανάγκασαν τις εταιρείες λιανικής να αυξήσουν τον αριθμό των προμηθευτών τους με τους οποίους συνεργάζονται.

Η προληπτική βελτίωση της απόδοσης της αλυσίδας εφοδιασμού απαιτεί αξιολόγηση διεργασιών και διαδικασιών, μέτρηση των αποτελεσμάτων προκειμένου να αντιδράσει καλύτερα στον κίνδυνο, παρακολούθηση των σημάτων της αγοράς και διευκόλυνση της συνεχούς βελτίωσης.

Η προληπτική βελτίωση της απόδοσης της αλυσίδας εφοδιασμού απαιτεί αξιολόγηση διεργασιών και διαδικασιών, μέτρηση των αποτελεσμάτων προκειμένου να αντιδράσει καλύτερα στον κίνδυνο, παρακολούθηση των σημάτων της αγοράς και διευκόλυνση της συνεχούς βελτίωσης.

Τι είναι η επιθεώρηση 2ου μέρους;

Μία επιθεώρηση δευτέρου μέρους συμβαίνει όταν ένας οργανισμός επιθεωρεί τους προμηθευτές του ή τις δικές του εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις δικές τους ιδιοταγείς απαιτήσεις και κώδικες πρακτικών. Η διαδικασία επιθεώρησης βοηθά τον οργανισμό να αποφύγει τον κίνδυνο ανάκλησης προϊόντος, αποτυχίας υπηρεσίας ή θεμάτων συμμόρφωσης εντοπίζοντας και διορθώνοντας προβλήματα προτού επηρεάσουν τον πελάτη ή τον τελικό χρήστη.

Η AVRV μπορεί να σας επιτρέψει να αναπτύξετε και να παρακολουθήσετε τα κριτήρια απόδοσης που ορίζονται στην επιχειρηματική σας στρατηγική.

Οι επιθεωρήσεις μπορούν να γίνουν είτε στους προμηθευτές είτε στο οργανωτικό δίκτυο.

Οι προσαρμοσμένες λύσεις ελέγχου διασφαλίζουν ότι ο οργανισμός και οι προμηθευτές σας συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τον κώδικα πρακτικών που έχετε ορίσει για αυτούς.

Επιπλέον, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ρυθμίσετε το σχήμα αξιολόγησης, αν δεν έχετε, το οποίο είναι απαραίτητο για την παρακολούθηση της απόδοσης των προμηθευτών σας ή του δικτύου σας.

Οι επιθεωρητές και οι ειδικοί μας έχουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που είναι συγκεκριμένες για τον κλάδο και την επιχείηση σας και την ακεραιότητα και τον επαγγελματισμό ώστε να βοηθήσουν τον οργανισμό σας να επιτύχει τους στόχους και τους σκοπούς σας αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Η εξωτερική ανάθεση αυτών των υπηρεσιών στην AVRV θα σας κάνει να αποκτήσετε μια συνεπή, επαγγελματική και αμερόληπτη προσέγγιση με πολύ οικονομικά αποδοτικό τρόπο, καθώς θα εξοικονομήσετε χρήματα από την ανάπτυξη εσωτερικά ισοδύναμων πόρων.

στόχος που έχει πάνω του ένα βέλος

Αξιολογήσεις προμηθευτών

Η επιθεώρηση των διαδικασιών των προμηθευτών σας έναντι στην δική σας ποιότητα, ασφάλεια ή απαιτήσεις ασφάλειας θα εξασφαλίσει την αξιοπιστία του προϊόντος σας και τη δύναμη της αλυσίδας εφοδιασμού σας. Με την εξωτερική ανάθεση αυτών των επιθεωρήσεων στην AVRV, μπορείτε να παρακολουθείτε δυναμικά την απόδοση των προμηθευτών και να διασφαλίσετε ότι:

 • Η παροχή σας διατηρείται σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις και τα πρότυπά σας
 • Προστατεύετε το εμπορικό σήμα και τη φήμη σας
 • Μειώνετε το κόστος παρακολούθησης
 • Οι αξίες και η στρατηγική του οργανισμού σας είναι πλήρως κατανοητές και εφαρμόζονται
 • Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την αλυσίδα εφοδιασμού σας διαχειρίζονται με οικονομικά αποδοτικές μεθόδους

Αξιολογήσεις έναντι του Κώδικα Πρακτικής

Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης του δικτύου σας στις αξίες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που έχετε ορίσει στον Κώδικα Πρακτικής σας θα διασφαλίσει ότι:

 • Η εμπιστοσύνη των πελατών βελτιώνεται.
 • Μπορείτε να παρέχετε άμεσες και επαληθεύσιμες πληροφορίες στους μετόχους και τους ενδιαφερόμενους.
 • Η απόδοση βελτιώνεται.
 • Η αξία της επωνυμίας σας διατηρείται
 • Οι πρακτικές είναι σύμφωνες σε όλα τα δίκτυα της εταιρείας σας.
 • Τα δίκτυα του οργανισμού σας επιτυγχάνουν το επίπεδο αποδοτικότητας και επίδοσης που απαιτείτε.

Αποστολή email

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία. Email: info@avrv.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα στην Σελίδα Επικοινωνίας μας..

Άμεση Υποστήριξη

Για άμεση επικοινωνία μαζί μας σχετικά με Υπηρεσίες, Υποστήριξη ή Προσφορές, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας τις εργάσιμες ώρες στο Τηλέφωνο: (+30) 210-6047-411 ή μέσω φαξ στο: (+30) 210-6046-507.